Marronnier Bewindvoering

 

Welkom op onze website!

 

- Geniet u iedere maand van de leuke dingen die u doet met uw gezin en vrienden, maar komt u maandelijks geld tekort? 

- Heeft u genoeg inkomen, maar heeft u geen idee waar het geld gebleven is aan het einde van de maand? 

- Ontstaan er (kleine) achterstanden/schulden doordat een rekening blijft liggen of niet betaald kan worden? 

Over bovenstaande zaken kunt u veel zorgen hebben, zodanig dat dit invloed heeft op uw leven; bijvoorbeeld ‘s nachts wakker liggen van geldzorgen, een negatieve kijk krijgen op geld en onenigheid krijgen over geld. Van belang is het om zo snel mogelijk weer inzicht en overzicht te krijgen in uw financiën. 

Marronnier Bewindvoering kan hierbij een rol spelen door u te helpen met budgetadvies, budgetcoaching, budgetworkshops of als bewindvoerder.

Het doel van Marronnier Bewindvoering is u te helpen met het krijgen van inzicht en overzicht in uw financiën waardoor u op dat vlak meer controle en rust zult ervaren en kunt genieten van de dingen waar het om gaat. 


_________________________________________________________________Budgetadvies, budgetcoaching en budgetworkshops

 

Budgetadvies, -coaching en -workshops zijn kortlopende trajecten die bedoeld zijn om zo snel mogelijk inzicht en overzicht te krijgen in uw financiën met als doel om financiële zorgen zo snel mogelijk op te lossen of te voorkomen. 


Blijft u zo doorgaan met het risico dat kleine achterstanden steeds groter worden waardoor er (problematische) schulden kunnen ontstaan? Of neemt u het heft in eigen handen waardoor geld een dankbaar middel wordt om uw doelen te bereiken? 


Via info@marronnierbewindvoering.nl kunt u contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek. 


__________________________________________________________Bewindvoering

 

Mochten bovenstaande trajecten niet zorgen voor overzicht, controle en rust, omdat er veel schulden zijn of u door omstandigheden tijdens of blijvend niet in staat bent om uw financiële zaken te regelen, dan is het aanvragen van bewindvoering een mogelijkheid. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die uw financiële zaken gaat regelen. Op dat moment neemt de bewindvoerder uw financiën over en kunt u hier niet meer zelfstandig over beslissen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van uw financiën in een budgetplan, inventariseren van schulden, tijdig betalen van rekeningen, het doen van uw jaarlijke aangifte inkomstenbelasting, aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen enz.  

Als u onder bewind staat krijgt u wekelijks of maandelijks leefgeld. Als u daarbuiten iets wilt kopen, kan dat alleen met toestemming van uw bewindvoerder. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomen, zodat Marronnier Bewindvoering uw leefgeld en rekeningen kan blijven betalen. U ontvangt maandelijks een overzicht van uw financiën en één keer per jaar legt de bewindvoerder verantwoording af tegenover de kantonrechter.


Uw situatie:
- u heeft financiële problemen

- u bent het overzicht over uw financiën kwijt

- u heeft een verstandelijke beperking
- u bent dement
- u verblijft (tijdelijk) in een zorginstelling
- u heeft een psychiatrische aandoening


Wat doet Marronnier Bewindvoering:
- Marronnier Bewindvoering dient voor u het verzoek in bij de kantonrechter om uw bewindvoerder te worden.
- Inzichtelijk maken van uw financiën. Marronnier Bewindvoering brengt in een budgetplan helder in beeld wat uw inkomsten en uitgaven zijn en inventariseert uw schulden. 
- Doelen benoemen en hiervoor een plan van aanpak maken. Bijvoorbeeld het aanmelden bij schuldhulpverlening voor het aflossen van schulden.
- Het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen. 
- Uw jaarlijkse belastingaangifte.
- Contacten onderhouden met betrokken instanties. 


Voor meer informatie kunt via info@marronnierbewindvoering.nl contact opnemen voor een gratis adviesgesprek.