Marronnier Bewindvoering

 

Welkom op onze website!

 

Mensen die bewind aanvragen of een PGB beheren hebben helaas vaak financiële zorgen. Marronnier Bewindvoering kan een rol spelen bij het verminderen van die zorgen, door op te treden als uw bewindvoerder, budgetbeheerder of budgetcoach. Het doel van Marronnier Bewindvoering is uw financiële situatie stabiel maken en u ondersteunen op financieel gebied. 


Marronnier Bewindvoering is gevestigd in de regio Arnhem-Nijmegen en vooral werkzaam voor Rechtbank Gelderland en Overijssel.

 

 

Bewindvoering

 

(Beschermings)bewindvoering is bedoeld voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële zaken te regelen. In dat geval kunt u bewind aanvragen en kunnen uw middelen onder bewind gesteld worden. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die uw financiële zaken gaat regelen. Op dat moment neemt de bewindvoerder uw financiën over en kunt u hier niet meer zelfstandig over beslissen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van uw financiën in een budgetplan, inventariseren van schulden, tijdig betalen van rekeningen, het doen van uw jaarlijke aangifte inkomstenbelasting, aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen enz.  

Als u onder bewind staat krijgt u wekelijks of maandelijks leefgeld. Als u daarbuiten iets wilt kopen, kan dat alleen met toestemming van uw bewindvoerder. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomen, zodat Marronnier Bewindvoering uw leefgeld en rekeningen kan blijven betalen. U ontvangt maandelijks een overzicht van uw financiën en één keer per jaar legt de bewindvoerder verantwoording af tegenover de kantonrechter.


Uw situatie:
- u heeft financiële problemen

- u bent het overzicht over uw financiën kwijt

- u heeft een verstandelijke beperking
- u bent dement
- u verblijft (tijdelijk) in een zorginstelling
- u heeft een psychiatrische aandoening


Wat doet Marronnier Bewindvoering:
- Marronnier Bewindvoering dient voor u het verzoek in bij de kantonrechter om uw bewindvoerder te worden.
- Inzichtelijk maken van uw financiën. Marronnier Bewindvoering brengt in een budgetplan helder in beeld wat uw inkomsten en uitgaven zijn en inventariseert uw schulden. 
- Doelen benoemen en hiervoor een plan van aanpak maken. Bijvoorbeeld het aanmelden bij schuldhulpverlening voor het aflossen van schulden.
- Het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen. 
- Uw jaarlijkse belastingaangifte.
- Contacten onderhouden met betrokken instanties.

 

 

 

 

Budgetbeheer en budgetcoaching

 

Bij budgetbeheer en budgetcoaching is er geen betrokkenheid van een rechter. Wel kan budgetbeheer hetzelfde verlopen als bewindvoering, alleen dan zonder beschikking van de rechtbank, maar met een getekende overeenkomst. De bewindvoerder treedt dan op als budgetbeheerder en u blijft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid houden.

 

Een budgetcoach kan u ondersteunen bij uw geldzaken en u leren hoe u het beste met uw financiën om kunt gaan. Bij budgetcoaching kunt u zelf beschikken over uw financiën maar kan de budgetcoach u maandelijks/wekelijks ondersteunen bij uw financiën, zoals bijvoorbeeld het overmaken van rekeningen, aanvragen van kwijtschelding, doen van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelastingen, inventariseren van uw schulden en een plan van aanpak opstellen voor aflossing hiervan enz.

 

 

 

Bij financiële zorgen kan Marronnier Bewindvoering u ondersteunen als bewindvoerder, budgetbeheerder of budgetcoach. 

 

Marronnier Bewindvoering is gevestigd in de regio Arnhem-Nijmegen.

 

Voor meer informatie kunt u ons bellen op telefoonnummer 0623620913 of

emailen naar info@marronnier-bewindvoering.nl