Marronnier  Bewindvoering

 

Aan het einde van m’n geld houd ik altijd een stuk maand over. ‘Loesje’

- Geniet je iedere maand van de leuke dingen die je doet met jouw gezin en vrienden, maar kom je maandelijks geld tekort?

- Heb je (genoeg) inkomen, maar geen idee waar het geld gebleven is aan het einde van de maand? 

- Ontstaan er (kleine) achterstanden/schulden doordat een rekening blijft liggen of niet betaald kan worden? 


Over bovenstaande zaken kun je veel zorgen hebben, zodanig dat dit invloed heeft op je leven; bijvoorbeeld ‘s nachts wakker liggen van geldzorgen, een negatieve kijk krijgen op geld en onenigheid krijgen over geld. Van belang is het om zo snel mogelijk weer inzicht en overzicht te krijgen in jouw financiën. 


Marronnier Bewindvoering kan hierbij een rol spelen door helpen met budgetadvies, budgetcoaching of als bewindvoerder.

Het doel van Marronnier Bewindvoering is te helpen met het krijgen van financieel overzicht, financiële stabiliteit en vrijheid.


_________________________________________________________________Budgetadvies en budgetcoaching 

 

Budgetadvies en -coaching en zijn kortlopende trajecten die bedoeld zijn om zo snel mogelijk inzicht en overzicht te krijgen in jouw financiën met als doel om jouw financiën zo snel mogelijk stabiel te krijgen en/of meer vrijheid te creëren.


Blijf je zo doorgaan met het risico dat kleine achterstanden steeds groter worden waardoor er (problematische) schulden kunnen ontstaan? Of neem je het heft in eigen handen waardoor geld een dankbaar middel wordt om jouw doelen te bereiken? 


Via info@marronnierbewindvoering.nl kun je contact opnemen voor meer informatie.


__________________________________________________________Bewindvoering en budgetbeheer

 

Mochten bovenstaande trajecten niet zorgen voor overzicht, stabiliteit en vrijheid, omdat er bijvoorbeeld veel schulden zijn of je door omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat bent om jouw financiële zaken te regelen, dan is het aanvragen van bewindvoering of budgetbeheer een mogelijkheid.

Bij bewindvoering stelt de rechter dan een bewindvoerder aan die jouw financiële zaken gaat regelen. Op dat moment neemt de bewindvoerder jouw financiën over en kun je hier niet meer zelfstandig over beslissen. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van jouw financiën in een budgetplan, inventariseren van schulden, tijdig betalen van rekeningen, het doen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen enz.  

Als je onder bewind of budgetbeheer staat krijg je wekelijks of maandelijks leefgeld. Als je daarbuiten iets wilt kopen, kan dat alleen met toestemming van jouw 
bewindvoerder. Je blijft zelf verantwoordelijk voor inkomen, zodat Marronnier Bewindvoering jouw leefgeld en rekeningen kan blijven betalen. Je ontvangt maandelijks een (digitaal) overzicht van jouw financiën en één keer per jaar legt de bewindvoerder verantwoording af tegenover de kantonrechter. 


Budgetbeheer is nagenoeg hetzelfde als bewindvoering alleen dan zonder tussenkomst van een rechter. De werkzaamheden zijn hetzelfde. 


Jouw situatie:
- je hebt financiële problemen

- je bent het overzicht over jouw financiën kwijt

- je hebt een verstandelijke beperking
- je bent dement
- je verblijft (tijdelijk) in een zorginstelling
- je hebt een psychiatrische aandoening


Wat doet Marronnier Bewindvoering:
- Marronnier Bewindvoering dient het verzoek in bij de kantonrechter om jouw bewindvoerder te worden. Alleen bij bewindvoering.
- Inzichtelijk maken van jouw financiën. Marronnier Bewindvoering brengt in een budgetplan helder in beeld wat jouw inkomsten en uitgaven zijn en inventariseert jouw schulden. 
- Doelen benoemen en hiervoor een plan van aanpak maken. Bijvoorbeeld het aanmelden bij schuldhulpverlening voor het aflossen van schulden. Alleen bij bewindvoering.
- Het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen. 
- De jaarlijkse belastingaangifte.
- Contacten onderhouden met betrokken instanties. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@marronnierbewindvoering.nl.