Marronnier  Bewindvoering

 

Tarieven bewindvoering 2021


Alleenstaande

Maandelijkse kosten normaal tarief

€ 98,92

Maandelijkse kosten in geval van problematische schuld

€ 128,-*

Aanvangswerkzaamheden (intake)

€ 559,

Opmaken rekening en verantwoording buiten boekjaar

€ 210,-


Meerpersoons

Maandelijkse kosten normaal tarief

€ 118,67

Maandelijkse kosten in geval van problematische schuld;

1 cliënt normaal tarief en 1 cliënt problematisch tarief

€ 136,08*

Maandelijkse kosten in geval van problematische schuld;

beide cliënten problematisch tarief

€ 153,50*

Aanvangswerkzaamheden (intake)

€ 670,-

Opmaken rekening en verantwoording buiten boekjaar

€ 252,-

 

Overige tarieven bewindvoering (vooraf toestemming aangevraagd bij rechtbank)

Verkoop huis                                                     

€ 349,-

Ontruiming

€ 349,-

Verhuizing

€ 349,-

PGB beheer

€ 523,- 

*Vooraf door de rechter goedgekeurd.

De kosten zijn exclusief BTW.

Verder dien je rekening te houden met eenmalige griffierechten.

Wanneer je onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om de kosten van bewindvoering of budgetbeheer te kunnen betalen, dan is de kans groot dat deze kosten vergoed worden middels de bijzondere bijstand van de gemeente waar je woont. Marronnier Bewindvoering zal hiervoor een verzoek indienen. 

Kosten die je ook zonder bewind zou moeten maken blijven voor jouw eigen rekening, zoals kosten van de bankrekening(en): pasjes, leges e.d.

Het beheer van jouw PGB (persoonsgebonden budget) dient, indien mogelijk, bekostigd te worden uit dit budget zelf.